2CT Trening

03.08.2018.

LuK suva dvostruka kvačila za putnička vozila sa DSG menjačima
Teorija i postupak zamene kvačila

LuK suva dvostruka kvacila za prvu i drugu generaciju VW DSG menjaca – teorija i postupak zamene kvacila

Teme/sadržaj teoretskog dela seminara:

LuK suvo dvostruko kvacilo

 • Pregled trenutnih projekata i tehnologija
 • Prednosti sistema suvog dvostrukog kvacila

Suvo dvostruko kvačilo 7-stepeno DSG menjača (VW grupa)

 • Konstrukcija i princip rada (šematski dijagram)
 • Mehatronik
 • Mere bezbednosti pri rukovanju

Ukljucni sistem suvog dvostrukog kvacila

 • Konstrukcija i princip rada

Zamajac podeljene mase

 • Konstrukcija i princip rada

Teme/sadržaj prakticnog dela seminara

 • LuK rešenje za popravkju - Luk RepSet 2CT (engl. Twin Clutch Technology)
 • Demontaža suvog dvostrukog kvacila sa LuK specijalnim alatom
 • Demontaža, montaža i podešavanje ukljucnog sistema
 • Montaža suvog dvostrukog kvacila i kontrolna merenja
 • Puštanje u pogon

Tokom ovog seminara učesnici će se upoznati sa trenutnim smerom razvoja, prednostima tehnologije i aktualnim verzijama suvih dvostrukih kvačila različiitih proizvođača vozila. Takođe će se upoznati sa načinom funkcionisanja 7-stepenog DSG menjača te konstrikcijom i funkcijom suvog dvostrukog kvačila što podrazumeva: mehanizam prenosa toka snage i generisanja pritisnih sila, stabilizaiju aksijalnih sila te princip automatskog podešavanja kvačila usled trošenja lamele. Učesnici će naučiti ispravan način rukovanja LuK specijanim alatima prilikom demontaže, podešavanja i montaže suvog dvostrukog kvačila, te postupak ponovnog pokretanja sistema nakon zamene kvačila. Takođe će moći prepoznati nedostatke koji mogu prouzrokovati kvarove te će se upoznati sa potrebnim merama.

Nakon seminara, Schaeffler Automotive Aftermarket za sve učesnike izdaje službeni sertifikat o pohađanju 2CT seminara za I. i II. generaciju VW suvih dvostrukih kvačila.

Datum, vreme i lokacija:

04. Septembar -Novi Sad; dolazak do 9:30h, početak oko 10:00h

05. Septembar - Beograd; dolazak do 9:30h, početak oko 10:00h

Dužina trajanja seminara: 6-8 časova (2-3 časa teoretski deo; 3-5 časova praktični deo)