TOTAL AdBlue

15.06.2017.

Tekst: TOTAL

 

TOTAL AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju štetnih izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel motorima. Poslednjih godina sve je više korisnika proizvoda AdBlue po SCR tehnologiji, teretna vozila - kamioni, autobusi, laka komercijalna vozila, putnička vozila, poljoprivredna i građevinska mehanizacija, brodovi, industrijska postrojenja i slično.

 

AdBlue je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (klasa 1 u Nemačkoj). Po hemijskom sastavu, AdBlue je 32,5 % - ni rastvor Uree najvišeg nivoa čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241 u demineralizovanoj vodi.